Vi har 3 bikupor på vår tomt. Under våren och sommaren har c:a 180 000 bin samlat in 90 kg honung. De flyger max 3 km från kupan men samlar den mesta nektaren inom 1200 m. Ett bi samlar på 5 dagar in 1 g honung från 50 000 blommor.

Trasiga vaxkakor


Visste du detta om arbetsbin:

De första 3 dagarna är de putsbin och städar celler för att nya ägg ska kunna läggas. De börjar producera fodersaft och blir ambin som matar nykläckta larver fram till dag 10. Därefter övergår de till byggbin då de producerar vax och bygger ut vaxkakorna. De tar också emot nektar och pollen som dragbin har samlat och producerar honung. Under dag 18-20 agerar de vaktbi och ser till att inga inkräktare kommer in vid flustret(ingångn).

Från att de är 3 veckor blir de dragbin och flyger för att samla in nektar, pollen och vatten. De flyger tills vingarna har slitits ut då de dör ( efter 4-6 veckor).